تبلیغات
MomentsGroup - هه چیز در مورد ESP
 
MomentsGroup
دوشنبه 1 خرداد 1391

ترمز  ESp

ESP- برنامه الکترونیکی ثبات

ایمنی؛ اولین قربانی كاهش هزینه‌ها این در حالی است كه اكثر خودروهایی كه در كشور تولید می‌شوند از وجود سیستم‌های ایمنی مثل ترمز ABS و ایربگ محروم هستند و تنها برخی از آنها با سفارش متقاضی خودرو و با پرداخت هزینه بیشتر نسبت به سایر خودروها مجهز به این سیستم‌ها می‌شوند.

سیستم‌های نوین ترمز مانند ABS، ESP و EBD با افزایش پایداری و فرمان‌پذیری و... در زمان حادثه تا 40درصد از بروز تصادفات جلوگیری می‌كند.

سیستم های ایمنی به دو دسته تقسیم می شوند.

1.سیستم های فعال:

این سیستم ها در هنگام حرکت خودرو فعالند وشرایط دینامکی خودرو را برای پیشگیری از بروز تصادف،کنترل می کند.برخی از این سیستمهای فعال عبارتند از :

           ABS : سیستم ترمز ضد قفل هنگام قفل کردن چرخ ها فشار ترمز را برای افزایش کارایی سیستم ترمز، کاهش میدهد.

           ASR : این سیستم، امکان استفاده بهینه از اصطکاک سطح جاده را در حالت شتاب گیری برای خودرو فراهم می کند.

           EBD : سیستم هماهنگ کننده نیروی ترمز، نرم افزاری در حافظه ABS است و کنترل مجزای چرخها را در هنگام قفل کردن بر عهده دارد.

           ESP : عملکرد این سیستم در این مقاله به طور مفصل بررسی می شود.

2. سیستم های غیر فعال :

از این سیستم ها در کاهش تصادفات خطرناک استفاده می شود و عبارتند از :

           کمربند

           کیسه هوا

           فیوز قفل كن

 سیستم ESP :

جدیدترین سیستم حفاظتی خودرو است و از سال 2002 میلادی بر روی 27% از وسایل نقلیه اروپایی، نصب شده است . این آمار در خودروهای ژاپنی و امریکایی 75% بوده و رو به افزایش است.

این سیستم برای کنترل مطلوب خودرو و بر روی سطح جاده و حفظ ثبات آن در هنگام پیچیدن،طراحی شده است.اگر راننده با گردش سریع فرمان،کنترل خودرو را از دست بدهد وخودرو بلغزد،سیستم ESP آن را به مسیر اصلی خود بر میگرداند.

     اگر خودرویی در حال حرکت باشد و ناگهان ترمز یکی از چرخهای آن فعال شود،به دلیل اختلاف سرعت،در جهت همان چرخ می چرخد. راننده با فشردن یکی ازپدالها یا اهرمهای موجود در زیر پای خود خودرو را به سمت دلخواه، هدایت می کند. سیستم ESP هنگام تغییر مسیر ناخواسته خودرو آن را به مسیر اولیه خود باز می گرداند.ESP ،لغزش جانبی خودرو را در هنگام گردش فرمان با اعمال نیروی ترمز بر روی یک چرخ، کنترل می کند و خودرو را به مسیر مورد نظر راننده بر می گرداند.

ECU سیستمESP با استفاده از حسگر فرمان از جهت مورد نظر راننده مطلع می شود.حسگر چرخها و محاسبات اختلاف سرعت ایجاد شده،وضعیت خودرو را روی سطح،تخمین می زند و با مقایسه این دو داده، انحراف خودرو از مسیر مورد نظر، بررسی می شود.هنگام گردش فرمان،بین چرخ ها و اطلاعات حسگر شتاب، جهت مورد نظر راننده را مشخص می کند. اگر لغزش جانبی در خودرو ایجاد شده باشد، سیستم ESP آن را به حالت اولیه خود باز می گردا ند .

ESP سیستم ترمز نیست! برنامه پایداری الکترونیکی است

کار ESPچیست؟

با اندازه گیری مداوم این پارامترها وضعیت حرکتی خودرو رو بررسی میکند:

1- سرعت گردش هر چرخ و سرعت حرکت خودرو

2-وضعیت قرار گیری فرمان و همینطور محاسبه سرعت گرداندن فرمان

3-میزان شتاب وارده طولی و شعاعی به خودرو

4-وضعیت موتور از نظر گشتاور تولیدی

  5. در بعضی از گونه ها تعدادی سنسور برای بررسی وضعیت مسیر حرکت از نظر خیس یا خشک بودن و همینطور میزان لغزندگی مسیر حرکت هم وجود داره.

بعد از بررسی پارمترها فوق  ESPیک نقشه کلی از نظر چگونگی حرکت خودرو و وضعیت چرخها تنظیم میکند و با مقایسه این مقادیر با مقادیر ایده آل مورد نیاز خودرو تصمیم به دخالت در امر رانندگی میگیرد.به این ترتیب که با توجه به سرعت حرکت خودرو و شتاب وارده به خودرو از جهات مختلف و همینطور چگونگی کارکرد راننده با فرمان نتیجه گیری میکنه که شرایط حرکت خودرو عادی یا با اندر استیر ( انحراف قسمت جلوی خودرو ) و یا اور استیره ( انحراف قسمت عقب خودرو ).

در صورت اندر یا اور استیر بودن با استفاده تکی یا توام از ترمز چرخها و گاها" گشتاور موتور شروع به اصلاح وضعیت حرکت خودرو میکنه.

مثال 1:

فرض میکنیم شما با سرعت 120 کیلومتر وارد یک پیچ چپگرد شدید.در این شرایط شما فرمان رو مطابق با زاویه پیچ به سمت چپ میپیچونید....ولی خودروی شما مثلا" به دلیل لغزنده بودن سطح حرکت یا اشتباه شما در تخمین حداکثر سرعتی که خودرو توان تحملش رو در این پیچ داشته دچار پدیده اندر استیر شده و با انحراف قسمت جلو و عدم پیروی چرخهای جلو از زاویه فرمانی که شما برای پیچیدن تعیین کرده بودید شروع به لیز خوردن به سمت خارج پیچ ( یعنی سمت راست ) میکنه و در حقیقت میزان انحراف به سمت چپ ماشین کمتر از میزان مورد نیاز برای طی کردن پیچه.

در یک خودرو معمولی یک راننده عادی در صورت مواجه با چنین پدیده ای فرمان رو بیشتر به سمت چپ میپیچونه و ممکنه ترمز رو هم بگیره..همه این موارد باعث میشن که اندر استیر تشدید بشه و شما حتما" از پیچ خارج بشید و با موانع کنار مسیر برخورد کنید ( یک راننده حرفه ای در چنین شرایطی پاش رو از روی پدال گاز بر میداره و فرمان رو به سمت راست میگردونه تا چرخهای جلو مجددا" چسبندگی بدست بیارن و بعد یا به کمک کمپرس موتور یا با کمک کمی گاز خودرو رو وادار به اور استیر شدن و اصلاح انحراف میکنه ).

سیستم ای اس پی سریعا" با توجه به زاویه فرمان شما.سرعت حرکت و میزان شتاب جانبی وارده شرایط اندر استیر شما رو حس میکنه و برای اصلاح اشتباه شما ابتدا ترمز چرخ جلوئی سمت چپ ( یعنی چرخ داخلی قوس پیچ ) رو فعال میکنه..این کار باعث میشه جلوی خودروی شما شروع به گردش به سمت داخلی پیچ بکنه...بسته به میزان انحراف و سرعت شما اگر مسیر حرکت اصلاح شد که سیستم از مدار خارج میشه...اگر

نشد سیستم ممکنه با وارد کردن کمی از نیروی موتور به چرخ عقب بیرونی پیچ یا فعال کردن ترمز چرخ عقب داخلی پیج در حالیکه ترمز چرخ جلوی سمت چپ رو هم گرفته ( که تصمیم گیری در مورد کلیه این موارد بعهده خود سیستم و برنامه ای هست که براش تعریف شده ) مسیر حرکت شما رو تا رسیدن به مقادیر خواسته شده و ایمن اصلاح esp

ESP ، چهار پدال ترمز برای ایمنی بیشتر:

سیستم های ایمنی فوق درواقع جزء سیستم های ایمنی غیرفعال بوده ولی ESP جزء سیستم های فعال است. تفاوت میان سیستم ایمنی فعال و غیر فعال این است که سیستم غیرفعال درواقع پس از بروز تصادف عمل کرده و از شدت خسارات جانی حادثه می کاهند ولی سیستمی مانند ESP(فعال) سبب می گردد تا اصولاً حادثه ای رخ ندهد و از بروز آن جلوگیری می نماید.

عملکرد :ESP

وقتی خودرویی از مسیر خود خارج می شود و یا از فرمان و اراده راننده پیروی نمی ماید عملیاتی برای جلوگیری از این پدیده اجرا میگردد. بنابراین خودرو طوری عمل می نماید که گویی دارای چهار پدال ترمز است و هر یک از چرخ ها دارای یک دیسک ترمز جداگانه هستند. اگر چه انسان با پایش فقط یک پدال ترمز فشار می دهد سیستم ESP قادر است که چرخ های خودرو را بامیزان ترمز متفاوتی به توقف وادارد.

مثال 3:

فرض کنید خودرویی درحال حرکت در یک پیچ راست گرد بر روی لکه روغنی لیز می خورد،در این موقع ESP وارد عمل شده و با ترمز مناسب، فشاری را به خودرو وارد می آورد تا آن به سمت راست منحرف شده و در مسیر ضروری قرار گیرد. نتیجه آن که، این عکس العمل از تصادف خودرو با وسائل نقلیه ای که از روبه رو در حال حرکت هستند جلوگیری می نماید.

روشی که با آن ترمز ESP کار می کند را می توان با عکس العمل یک سورتمه برفی

روی برف توضیح داد؛ در این صورت ما بر روی ترمز سمت چپ فشار وارد می آوریم و سورتمه را به طرف چپ منحرف می نماییم و اگر بخواهیم به طرف راست حرکت کنیم ترمز سمت راست را فشار می دهیم تا سورتمه به طرف راست حرکت نماید.

ترمز ESP درهر ثانیه 25 بار وضعیت خودرو را کنترل می نماید که آیا بر روی خط حرکت قرار داریا خیر و ضمناً به سرعت از انحراف در لحظات اولیه جلوگیری می نماید و این فرقی نمی کند که آیا خودرو در حال شتاب گیری درسرعت یکنواخت است و یا در حال ترمز.

ESP فقط بر روی چرخ های خودرو اثر نمی گذارد. قبل ازآنکه این سیستم مدرن دستورات بازدارنده خود را صادر نماید بر روی عملکرد موتور تأثیر گذاشته و قدرت موتور را تقلیل می دهد. عمل فوق از وارد آوردن فشار زیاد بر روی چرخ دنده ها و قطعات متحرک جلوگیری می کند. در این صورت کافی است که فقط راننده فرمان را به سمت دلخواه بگرداند، ESP بقیه کار را انجام خواهد داد. راننده خودروی فاقد ESP در این گونه مواقع شدیداً دچار اضطراب و پس از آن دچار خسارت خواهد گردید زیرا برای تثبیت وضعیت خودرو اغلب بیش از حد لزوم فرمان را به راست و یا چپ خواهد گردانید تا موفق به کنترل خودرو گردد و این امر، خود باعث خروج خودرو از کنترل راننده می شود. مخصوصاً زمانی که راننده مجبور است ابتدا خودرو را به سمت چپ یعنی خودرو های مقابل هدایت کند و سپس بر روی مسیر عبور خطوط خودرو های هم مسیر سمت راست، که این امر ممکن است به سرعت، خودرو را دچار پیچ و تاب نماید و این حرکات شدید باعث لیز خوردن مضاعف و یا واژگونی خودرو گردد.

ESP می تواند بر حسب بهره گیری آن توسط کارخانجات خودروسازی، نام های متفاوتی را به خود بگیرد. مثلاً این سیستم در خودروی ب ام و DSC، در پورشه PSM، درمیتسوبیشی MASC، در هوندا VSA و در تویوتا VSC نام گذاری شده است.

اقای دکتر«روبرت سوبل»از بخش تحقیقات کارخانه خودروسازی فولکس واگن در این مورد مطالعات دقیقی را به انجام رسانیده است. او می خواست بداند که تا چه میزان این سیستم جدید موثر است؟ وی وضعیت تصادفات مدل های مختلف فولکس واگن را خودرو مجهز به ESP ویا بدون سیستم ESP مورد مطالعه قرار داد و به نتایج شگفت انگیزی رسید:

در چهار پنجم موارد در خودروهای دارای ESP از خروج مسیر جلوگیری به عمل آمد.

این یک موفقیت بسیار ارزشمند است زیرا در 25 درصد تصادفات خودرو لیز می خورد و یا از مسیر خارج می شود.

ایشان سپس محاسباتی را با توجه به تعداد موجود خودروها در آلمان انجام داده و چنین نتیجه گرفت: اگر تمام خودروهای آلمان در سال 2002 میلادی مجهز به سیستم ترمز ESP بودند تعداد تصادفات مرگبار به شدت کاهش می یافت.

عملکرد سیستم: ( دینامیك درایو )

در واحد کنترل الکترونیکی سیستم دینامیک درایو وضعیت های گوناگون رانندگی ثبت شده است .

این نوع سیستم می تواند با پردازش داده های گوناگون همچون سرعت ، زاویه ورود به پیچ ، وضعیت پدال گاز ، نیروی لحظای موتور و . . . بهترین وضعیت را برای بازو های پایدارکننده سیستم کمک فنر ها برگزید.

دینامیک درایو با افزایش فشار بر اکسل عقب چسبندگی چرخهای عقب را در مانورها بیشتر می کند . با این سیستم فشار بر روی چرخی که رو به بیرون دایره پیچ قرار دارد به گونه ای هماهنگ کمتر می شود. بدین صورت از یک طرف تمایل بر پر پیچی خودرو همواره تحت کنترل و از طرف دیگر اکسل عقب در آسانتر شدن کنترل خودرو در مانور ها کمک بسزایی به راننده می نماید.

این سیستم مجهز به قطعات پیچیده مکانیکی و هیدرولیکی می باشد فرمان این سیستم از یک واحد کنترل الکترونیکی و نیروی این سیستم از راه  دو پمپ هیدرولیکی بدست می آید . این پمپ ها با دو بازوی مکانیکی  به شکل موازی با مفصلهای که بر روی اکسل عقب مونتاژ شده است ، اتصال دارند . هنگامی که خودرو با سرعت وارد پیچ می شود ، این بازو ها با فرمان های که از واحد کنترل می گیرند به چرخش و یا گردش افتاده و با افزودن فشار بر روی یک چرخ  کاهش فشار از روی چرخ دیگر ، حرکت گهواره ای خودرو در مانور ها را از میان می برند.

برای افزایش کارایی سیستم ، یک موتور کوچک الکتریکی نیز در میان بازوهای پایدار کنند نصب شده است و واکنش سیستم را سریعتر می نماید. ( نیروی گشتاور این موتور کوچک 800 نیوتن متر می باشد.) همچنین لازم به ذکر است که با  سیستم پایداری الکترونیکی (ESP) خودرو نیز در ارتباط می باشد.

زمان پایدار سازی این سیستم از زمان آغاز اندازه گیری تا رسیدن به پایداری در مانور ها تنها یک چهارم ثانیه است و بدین روی سریعتر از دیگر سیستم های قابل مقایسه کنونی است.

فشار هیدرولیک این سیستم به گونه ای بسیار دقیق در بلوک سوپاپها کنترل و بر روی هر یک از بازو های پایدارکننده در حدود 180 بار می باشد .

  كاربردمكاترونیك درسیستمهای یمنی خودرو

با افزایش تصادفات گسترده كه ناشی از بی احتیاطی راننده و عدم دقت او در كنترل خودرو می باشد و همچنین گسترش علم مكاترونیك در صنعت خودرو، نقش راننده در حركت مستقیم در خودروهای امروزی تغییر كرده و بجای راننده، یك سیستم خبره كه از چند واحد مكاترونیكی تشكیل شده است وظیفه كنترل خودرو را به عهده خواهد داشت. مكاترونیك از از در هم ادغام كردن دو كلمه مكانیك و الكترونیك تشكیل یافته است كه تركیبی از علوم مكانیك، الكترونیك و كنترل می باشد. در سیستم هایی كه در زمینه مهندسی مكانیك و الكترونیك استفاده

می شوند شاهد افزایش كاربرد الكترونیك و پردازش اطلاعات در مكانیك هستیم. نتیجه یك سیستم مكاترونیكی تلفیق اجزا تشكیل دهنده سیستم یا سخت افزار و اطلاعات حركتی آن یا نرم افزار می باشد. در سیستم های مكاترونیكی از تعدادی حسگر استفاده می شود كه اطلاعات ضروری و حركتی اجزا اصلی سیستم را به اطلاع یك واحد كنترل مركزی می رساند و آن واحد با كنترل عملگرهایی كه نقش بازوهای اجرایی سیستم را دارا می باشند سیستم را كنترل می كند. ارتقا سیستم های مكاترونیكی بستگی به دریافت اطلاعات تازه در زمینه ساختمان مكانیكی اولیه، حسگرها، عملگرهای اجرایی، پردازش اتوماتیك اطلاعات و سیستم های كنترل كننده می باشد.. از جمله سیستم های مكاترونیكی خودرو كه در سیستم های ایمنی خودرو استفاده می شود می توان به سیستم كنترل سرعت قابل تطبیق با خودرو (ACC)، سیستم كنترل پایداری (ESP)، و سیستم ترمز اضطراری اشاره كرد.

با استفاده از سیستم كنترل سرعت راننده می تواند بوسیله اهرم های كنار غربیلك فرمان سرعت خودرو را در یك سرعت ثابت تنظیم كند و هنگامیكه به نزدیكی خودروی جلویی رسید به صورت اتوماتیك سرعت كاهش داده می شود و پس از عبور خودرو مذكور سرعت خودرو به سرعت تنظیم شده باز می گردد.

این سیستم دارای ارتباط چند واحد كنترل مهم خودرو از جمله واحد كنترل الكترونیكی ACC، واحد كنترل الكترونیكی موتور، واحد كنترل الكترونیكی جعبه دنده اتوماتیك و واحد كنترل ترمز بوسیله شبكه مالتی پلكس می باشد.

سیستم ACC دارای یك رادار در جلو خودرو می باشد كه پس از دریافت اطلاعات مبنی بر نزدیكی به مانع با ارسال سیگنال مربوطه واحد كنترل الكترونیكی را مطلع می كند و این واحد نیز به صورت دیجیتالی و بوسیله شبكه مالتی پلكس با ارسال ارقام معنی دار 0 و 1 به واحدهای كنترل موتور، جعبه دنده اتوماتیك و ترمز آنها را مطلع كرده و واحد های فوق بوسیله عملگرهای مربوطه سرعت خودرو را كاهش می دهند. واحد كنترل موتور با كم كردن زاویه دریچه گاز و پاشش انژكتور دور موتور راكاهش می دهد، واحد كنترل جعبه دنده اتوماتیك با حركت شیربرقی های تعویض دنده جعبه اتوماتیك دنده های معكوس را برای خودرو انجام

می دهد و واحد كنترل ترمز با كم كردن سرعت چرخ ها سرعت خودرو را كم می كند و با روشن كردن چراغ ترمز عقب توسط واحد كنترل راننده خودروی عقب را از انجام عملیات ترمز مطلع می كند با عبور مانع از جلوی خودرو سرعت دوباره توسط واحد های كنترل نام برده شده به حالت اولیه بر می گردد. با بررسی سیستم كنترل سرعت مشاهده گردید كه این وسیله در كمك به راننده در كنترل خودكار و كم كردن تصادف نقش تاثیرگزاری خواهد داشت.

ESP سیستم تلفیقی از مكاترونیك و سیستم هیدرولیك می باشد. واحد هیدرولیك دارای شیر های برقی، پمپ هیدرولیك می باشد كه از واحد كنترل الكتریكی ESP فرمان می گیرند. واحد كنترل الكترونیكی ESP واحد ترمز ضد قفل را در هنگام ترمزگیری كنترل می كند. در هنگام فعال سازی سیستم، چراغ مربوطه در صفحه كیلومتر شمار روشن شده و راننده را از فعال سازی سیستم مطلع می گرداند.

EBD

مثال اگر شما نصف ماشینتون روی یخ باشه و دو چرخ دیگه روی آسفالت اگه فقط از سیستم ای بی اس استفاده کنید ماشین به طرفی که آسفالته منحرف میشه و از مسیر خارج میشه ولی اگر ای بی دی نیز همراه شما باشه از این انحراف هم جلو گیری میکنه!


تقاضای خارجی ترمز (EBD)
تصادفهای منجر به لغزیدن یا واژگون شدن از رایج ترین تصادفهای كامیونها هستند برای انكه به شما كمك كنیم از عهده شرایط دشوار بر ایید ESPرا طراحی كرده اند ای اس پی از طریق تعامل بین سیستم الكترونیكی ترمز كامیون .سیستم مدیریت موتوروسیستم ترمز تریلربا نیروهایی كه میخواهندكامیون را از جاده خارج كنندمقابله میكند این سیستم از سه سنسور روی كشنده تشكیل شده است كه زاویه انحراف. شتاب جانبی وضعیت فرمان را اندازه گیری میكندیك دستگاه مركزی  مقادیر اندازه گیری شده را محاسبه میكندوقتی این مقادیر با هم مطابقت ندارندترمزها جداگانه روی یك یا چند چرخ فعال میشوند همزمان گشتاور موتور كاهش داده میشودتا سرعت حركت كم شده و مجددا تعادل بر قرار شود نوع مطلب : علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 13 مرداد 1396 05:52 قبل از ظهر
I used to be able to find good information from your blog articles.
جمعه 9 تیر 1396 01:59 قبل از ظهر
Howdy! I realize this is sort of off-topic however I needed to ask.
Does managing a well-established blog such as yours require a
massive amount work? I'm brand new to running a blog but I do
write in my journal daily. I'd like to start a blog so I can share
my experience and thoughts online. Please let me know if you have any
kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.
Appreciate it!
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:36 بعد از ظهر
Attractive section of content. I just stumbled upon your web
site and in accession capital to claim that I acquire
in fact loved account your blog posts. Anyway I will
be subscribing on your augment and even I success you get admission to constantly rapidly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

فال حافظ