تبلیغات
MomentsGroup - جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار (24)
 
MomentsGroup

دوست کسی است که من با او میتوانم صمیمی باشم و جلوی او با صدای بلند فکر کنم.

 

  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir

رفاقت به معنی حضور در کنار فردی دیگر نیست بلکه به معنی حضور در درون اوست

 

  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir


قبل از اینکه اخم کنی، کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه ای برای لبخند زدن وجود ندارد

 

  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir


هرگز برای عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند
  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir
یگانه خواهی شد.... و دنیا را در آغوش خواهی گرفت تنها اگر موضوعات گذشته را فراموش کنی و از نو شروع کنی ! فرشته ی کوچک ... میلاد دوباره ات مبارک

 

  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir


خوشبختی بر سه ستون استوار است: فراموش کردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده
  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir
خداوند اغلب اوقات به دیدن ما می آید ولی اکثر مواقع ما خانه نیستیم
  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir
برای آنکس که تو را در آئینه می بیند جوابی مناسبی داشته باش

 

  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir


برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زردو یا سیبی سرخ
  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir
آنچه که هستی هدیه خداوند به توست و آنچه که می شوی ، هدیه تو به خداوند. پس بی نظیر باش..
کسی که در زندگی چرایی داشته باشد با هر چگونه ای خواهد ساخت ! (viktor francle)
  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد ، به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته
  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir
باشد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است
  جملاتی زیبا ارزشمند و تاثیرگذار... www.taknaz.ir

عشق، افسر زندگی و سعادت جاودانی است. (